@gmail,
@hotmail,
@yahoo
benzeri
bir ePosta
adresim var.
Neden değiştireyim ki?

ePosta adresim yok

Alan
adım
yok

Web
sitem
yok

Bizde hepsi var

ePosta
OUT


IN 

mi?

@alanadım
  websitem var.

Ama kurumsal
alanadım
uzantılı
ePosta adresim yok

Size gerek yok

Google Apps nedir?

2012 -2016
BT Trendleri

Neden Biz?